Det första perspektivet riktar sig mot lärarens retoriska ledarskap i olika professionella sammanhang; så som att leda undervisning, kollegiala möten, möten med vårdnadshavare och skolledning.

Det andra perspektivet riktar sig mot retoriken som en ämnesöverskridande didaktisk resurs i undervisningssammanhang där lärare, oavsett ämne, kan använda retorikens modeller och verktyg i sin undervisning tillsammans med eleverna för att stärka och underlätta exempelvis ämneskunskaper och kunskapsinhämtningen.

Kursen omfattar retorik i både teori och praktik. Den berör även maktaspekten och det kritiska tänkandet  i olika kommunikativa situationer samt våga tala-didaktik.

Undervisningen ges i form av seminarier och praktiska övningar. Grupparbeten kan förekomma. Kursen examineras genom muntliga presentationer och övningar, muntlig responsgivning samt genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Schema kommer i juni.

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Retorik för lärare

Litteratur

Kommer under våren.

Betygskriterier

Kommer under våren.