Fördjupningen görs inom ett övergripande sociolingvistiskt och etnografiskt perspektiv och inkluderar ett andraspråks- och ett främmandespråksperspektiv. De färdighetstränande momenten gäller främst genrer som kombinerar muntliga och skriftliga moment. Främst tränas kommunikation på svenska, men kursen inkluderar även kommunikativ träning i flerspråkiga sammanhang.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

 

Kursplan

Kursplan NS1121 (224 Kb)

 

Litteratur

Litteratur NS1121 (83 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1121 (77 Kb)