Fördjupningen görs inom ett övergripande sociolingvistiskt och etnografiskt perspektiv och inkluderar ett andraspråks- och ett främmandespråksperspektiv. De färdighetstränande momenten gäller främst genrer som kombinerar muntliga och skriftliga moment. Främst tränas kommunikation på svenska, men kursen inkluderar även kommunikativ träning i flerspråkiga sammanhang.

  • Vi gav kursen för sista gången HT19, termin 3 på Kandidatprogram i moderna språk. Det går inte att läsa/söka kursen som en fristående kurs.
  • Kurskod: NS1121

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Kursplan

Kursplan NS1121 (224 Kb)

Litteratur

Litteratur NS1121 (83 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1121 (77 Kb)