Sveriges flagga
 
 

Studier i svenska är en särskilt viktig grund för arbeten inom undervisning, information, reklam, översättning/tolkning, bibliotek, arkiv och förlag.

Du får lära dig om språkets struktur och språkets roll i samhälle och skola, bl.a. slang och jargong, ungdomsspråk, språk och kön, språkattityder och språkliga förändringsprocesser.

Medvetenhet om relationen avsändaremottagare är viktig för den som vill kommunicera klart. Vi ger dig möjlighet att träna upp dina färdigheter i att använda språket i olika sammanhang, främst genom egen textproduktion där funktion och läsbarhet, genre, disposition, stil och språkriktighet är centrala delar i övningarna.

Det ingår också i kurserna att konstruktivt bedöma andras texter och att lära sig att känna igen och karaktärisera viktigare stilarter i modern svenska.

Väljer du att studera svenska hos oss kommer du alltså att ägna dig åt att arbeta både praktiskt och teoretiskt med kommunikation i olika avseenden.