Under kursens gång tas en rad frågor upp som rör språk, språkförståelse och språkliga förändringar:

  • Varför talar och skriver vi på olika sätt i olika situationer?
  • Vem bestämmer reglerna för samtal och textutformning?
  • Hur avgörs en texts begriplighet?
  • Vilken roll spelar omgivningen för vår kommunikativa förmåga?

Kursen vänder sig till dig som redan har en god behärskning av svenska språket och i första hand vill utöka dina kunskaper om språket. Grundläggande färdighetsträning ingår ej i kursen. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet bör du rådfråga studievägledaren.

Efter denna kurs kan du läsa Svenska II, 30 hp (eller Svenska i arbetslivet II, 30 hp) för att därefter gå vidare till Svenska – kandidatkurs.

  • Vi ger kursen varje termin.
  • Sök via utbildningskatalogen: Svenska I
  • Kurskod: NS1081

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

Vt -18 Schema NS1081

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen:

Svenska I

 

Litteratur

Litteratur NS1081 (95 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1081 (99 Kb)