Under kursens gång tas en rad frågor upp som rör språk, språkförståelse och språkliga förändringar:

  • Varför talar och skriver vi på olika sätt i olika situationer?
  • Vem bestämmer reglerna för samtal och textutformning?
  • Hur avgörs en texts begriplighet?
  • Vilken roll spelar omgivningen för vår kommunikativa förmåga?

Kursen Svenska I vänder sig till dig som redan har en god behärskning av svenska språket och i första hand vill utöka dina kunskaper om språket. Grundläggande färdighetsträning ingår ej i kursen. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet bör du rådfråga studievägledaren.

Efter denna kurs kan du läsa Svenska II, 30 hp för att därefter gå vidare till Svenska – kandidatkurs.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

VT20 Schema NS1081

HT20 kommer i juni.

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Svenska I

Litteratur

Litteratur NS1081 (58 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1081 (99 Kb)