• Vi ger kursen varje termin.
  • Sök via utbildningskatalogen: Svenska III
  • Kurskod: NS3035

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

Vt -18 Schema NS3035

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Svenska III

Se även Delkurser nedan.

 

Litteratur

Ht -17 Litteratur NS3035 (145 Kb)

Vt -18 Litteratur NS3035 (134 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS3035 (77 Kb)

 

Delkurser

Samtliga delkurser ges under första halvan av terminen på halvfart.

Ht -17

  • Klassrumsinteraktion
  • Projektbaserat lärande i svenska som andraspråk
  • Språkvård och språkpolitik
  • Vikingatidens runinskrifter (kvällstid)

Vt -18

  • Diskursanalys av samhällets texter
  • Språkvård och språkpolitik