Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

Vt -18 Schema NS3045

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen:

Svenska – kandidatkurs

 

Litteratur

Litteratur NS3045 (139 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS3045 (114 Kb)

 

Examensarbete, 15 hp inom ett valbart projekt

Examensarbetet skrivs inom ett projekt.

Valbara projekt.

Uppsatsarkiv