Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

Schema

Vt -19

Vt -19 Schema NS3045 helfart dag

Vt -19 Schema NS3045 halvfart kväll

Ht -19

Ht -19 Schema NS3045 helfart dag

Ht -19 Schema NS3045 halvfart kväll

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

Kursplan

Vt -19: Se planarkivet: Svenska – kandidatkurs. Obs: Klicka på "Tidigare kursplaner"

Ht -19: Se utbildningskatalogen: Svenska – kandidatkurs

Litteratur

Vt -19 Litteratur NS3045 (91 Kb)

Ht -19 Litteratur NS3045 (103 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS3045 (114 Kb)

Examensarbete, 15 hp inom ett valbart projekt

Examensarbetet skrivs inom ett projekt.

Valbara projekt.

Uppsatsarkiv