Svenska

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
 4. Utbildning
 5. Våra utbildningar
 6. Grundnivå
 7. Svenska
 8. Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation – kandidatkurs, 30 hp (vt -19)

Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation – kandidatkurs, 30 hp (vt -19)

Kursen Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation – kandidatkurs innehåller tre delkurser: ett examensarbete, en obligatorisk delkurs som behandlar språkvetenskaplig teori och metod och en obligatorisk fördjupningskurs inom ämnesområdet. Examensarbetet ska vara arbetsplatsanknutet och knyts normalt till fördjupningskursen.

 • Vi ger kursen vt -19.
 • Kurskod: NS3038

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Kandidatprogram i arbetslivskommunikation samt Svenska i arbetslivet I och Svenska i arbetslivet II eller motsvarande.

 

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (106 Kb)

 

Schema

Vt -19 Schema NS3038

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Projektbeskrivning

Vt -19 Kris och kommunikation (324 Kb)

 

Kursplan

Se planarkivet: Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation – kandidatkurs

Observera att det är den senast beslutade kursplanen som syns med terminsnamn, vilket innebär att det kan vara t.ex. kommande hösttermin som visas i katalogen, trots att det fortfarande är vårtermin. Under den synliga kursplanen finns länk till "Tidigare kursplaner", där du hittar just tidigare kursplaner, vilket alltså kan innebära just den befintliga terminens kursplan.

 

Litteratur

Litteratur NS3038 (134 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS3038 (112 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande

Helena Bani-Shoraka

Svenska som andraspråk. Foto: Niklas Björling
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube