Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Projekt

Beroende på vilken kurs du läser, skriver du ett examensarbete eller ett självständigt arbete om 15 hp inom ett projekt, som knyts till en av de valbara delkurserna.

Varje uppsatsprojekt har ett begränsat antal platser och du kan välja projekt när du är antagen och har tackat ja till din plats.

VT20

  1. VT20 Projekt: Grammatik (338 Kb)
  2. VT20 Projekt: Retorik (221 Kb)

HT20

Du kan välja vilket av dessa projekt du vill (projektbeskrivningar kommer):

  1. HT20 Projekt: Grammatik (158 Kb)
  2. HT20 Projekt: Samtalsanalys (132 Kb)
  3. HT20 Projekt: Historisk sociolingvistik (för studenter på halvfart, kväll) (147 Kb)

Kursplan och litteratur

Du hittar kursplanerna och litteraturförteckningarna på respektive kurssida: