Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

  

Projekt

Beroende på vilken kurs du läser, skriver du ett examensarbete eller ett självständigt arbete om 15 hp inom ett projekt, som knyts till en av de valbara delkurserna.

Varje uppsatsprojekt har ett begränsat antal platser och du kan välja projekt när du är antagen och har tackat ja till din plats.

Ht -19

Du kan välja vilket av dessa projekt du vill (projektbeskrivningar kommer):

  1. Ht -19 Projekt: Grammatik (339 Kb)
  2. Ht -19 Projekt: Retorik (helfart, dagtid) (221 Kb)
  3. Ht -19 Projekt: Digital textutgivning (halvfart, företrädesvis kväll eller sen eftermiddag) (441 Kb)

Vt -20

  1. Vt -20 Projekt: Grammatik (338 Kb)
  2. Vt -20 Projekt: Retorik (221 Kb)

Kursplan och litteratur

Du hittar kursplanerna och litteraturförteckningarna på respektive kurssida: