Lärarutbildning

Blandning av människor på ett café

Lärarutbildning i svenska

Om du vill undervisa i svenska kan du läsa till grundlärare eller ämneslärare. Grundlärarprogrammet har två inriktningar: F–3 och 4–6. 

Lärarutbildning i svenska som andraspråk

Se Centrum för tvåspråkighets webbplats.

Lärarutbildningar i svenska som inte går att söka längre

Studentexpeditioner/kursadministratör Lärarutbildning i svenska och svenska som andraspråk

Josefine Berg och Olivia Schlyter

LÄRARUTBILDNING I SVENSKA
Studentexpedition: Josefine Berg

Se respektive kurssida, eller

LÄRARUTBILDNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Studentexpedition/studievägledare: Olivia Schlyter

Se respektive kurssida, eller

Viktig studieinformation

Läs detta dokument

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Tre utropstecken grönt gult rött

Har du anmält till SAMIR?

SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler