Lärarutbildning

Fyra studenter i grupparbete. Foto: Viktor Gårdsäter

  Lärarutbildning i svenska

  Om du vill undervisa i svenska kan du läsa till grundlärare eller ämneslärare. Grundlärarprogrammet har två inriktningar: F–3 och 4–6. 

  Lärarutbildning i svenska som andraspråk

  Se Centrum för tvåspråkighets webbplats.

  Lärarutbildningar i svenska som inte går att söka längre

  Studentexpeditioner/kursadministratör Lärarutbildning i svenska och svenska som andraspråk

  Josefine Berg och Olivia Schlyter

  LÄRARUTBILDNING I SVENSKA
  Studentexpedition: Josefine Berg

  Se respektive kurssida, eller

  LÄRARUTBILDNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
  Studentexpedition/studievägledare: Olivia Schlyter

  Se respektive kurssida, eller

  Viktig studieinformation

  Läs detta dokument

  Sök utbildning hos Svefler

  Till utbildningskatalogen
  Dagens schema
  Mondo
  Vill studera - samlad information

  institutionens

  Alla våra utbildningar

  institutionens

  Lediga studieplatser
  aktivera ditt universitetskonto
  Mina studier
  Språkstudion
  Studie- och språkverkstan
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  NÄR
  su.se/play
  Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
  Tre utropstecken grönt gult rött

  Har du anmält till SAMIR?

  SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.

  Facebook Svefler

  www.facebook.com/svefler