Lärarutbildning

Fyra studenter i grupparbete. Foto: Viktor Gårdsäter

  Lärarutbildning i svenska

  Om du vill undervisa i svenska kan du läsa till grundlärare eller ämneslärare. Grundlärarprogrammet har två inriktningar: F–3 och 4–6. 

  Lärarutbildning i svenska som andraspråk

  Se SVA-sajten: Ämneslärarprogrammet med inriktning svenska som andraspråk.

  Ladok

  Registrering och reservupprop ht -19

  Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.

  Lärarutbildningar i svenska som inte går att söka längre

  Studentexpedition/studievägledare Lärarutbildning i svenska och svenska som andraspråk

  Maja Johansson och Olivia Schlyter

  LÄRARUTBILDNING I SVENSKA
  Studentexpedition: Maja Johansson

  Se respektive kurssida, eller

  LÄRARUTBILDNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
  Studentexpedition: Olivia Schlyter

  Se respektive kurssida, eller

  Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

  Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Helena Bani-Shoraka

  Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

  E-post: helena.bani-shoraka@su.se

  Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Dagens schema
  Sök program & kurser
  Alla våra utbildningar
  Lediga studieplatser
  Mondo
  Athena
  Mitt universitet
  Språkstudion
  Studie- och språkverkstan
  Texten biblioteket på blå bakgrund
  SU Play
  Uppsats och mall
  Datbaser, föreningar och nätverk
  Vill studera - samlad information
  aktivera ditt universitetskonto
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
  NÄR
  Har du idéer och förslag på miljöarbete?
  Kris och stöd

  FB Svefler

  facebook
  youtube