Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot svenska

Utbildningen omfattar tre delar: ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskapliga studier samt verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen inleds med en termins studier i svenska. Om du ska arbeta i årskurs 7–9 krävs sammanlagt tre terminers studier i svenska (90 hp). Vill du bli gymnasielärare i svenska krävs sammanlagt fyra terminers studier i svenska (120 hp).

Kurserna i svenska ges i samarbete Institutionen för kultur och estetik och Institutionen för språkdidaktik. Institutionen för svenska och flerspråkighet har det övergripande ansvaret för kurserna.

Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

Yvonne Carlsson

Yvonne Carlsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.lu.svenska.svefler@su.se

Tfn: 08-16 37 48
Rum: D 609
Besökstid
Tisdag 12.30–13.30
Torsdag 12.30–13.30

Adress

Studievägledare:

Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler