<< Tillbaka till kurssidan NSN110

Registrering

För att kunna påbörja dina studier måste du registrera dig. Det gör du enkelt på webben med så kallad webbregistrering. Webbregistreringen är öppen under tiden 7–13 januari 2020. OBS! Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats.

  1. Börja med att aktivera ditt universitetskonto och beställ universitetskortet på su.se/aktivera.
  2. Därefter loggar du in på mitt.su.se. Gå till Ladok för studenter.
  3. Välj "Kursregistrering" och registrera dig.

Observera att du inte kan webbregistrera dig om du är antagen till kursen med notering (se antagningsbeskedet, under rubriken Antagningar med villkor). Du måste då komma personligen till oss för att registrera dig – kontakta oss så att vi vet att du vill ha din plats. Detsamma gäller om det skulle uppstå andra problem.
studentexp.lu.svenska.svefler@su.se

 

Athena och gruppval

När du har webbregistrerat dig får du tillgång till vår webbaserade kursplattform Athena där de olika delkurserna har egna sajter. Athena är en viktig kanal för kommunikation mellan lärare och studenter. Här kommer du också att hitta t.ex. kursplaneringar och undervisningsmaterial. Observera att det kan vara en fördröjning på upp till en dag efter registrering innan du har tillgång till Athena.
Athena

Efter att du har registrerat dig och fått tillgång till Athena ska du också välja grupp för dina första delkurser på kurssidan som heter "Skriftlig framställning". Använd verktyget "Gruppval" och klicka i boxen för den grupp du vill gå i. Tänk på att välja grupp i god tid, så att inte platserna är slut i den grupp du vill gå. Du måste göra ditt gruppval senast den 15 januari 2020.