Kurskod: NSN110

Kursen innehåller 4 delkurser. Delkurs 1–2 ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) och delkurs 3–4 ges av Institutionen för kultur och estetik (IKE).

Viktig information till nyantagna studenter VT20

Kursstart

Kursen inleds med en introduktion måndagen den 20 januari 2020 kl. 11.00–13.00 i D499, hus D, plan 4, Södra huset, Frescati. Vid introduktionen får du central information om innehållet i kursen och om våra rutiner. Tisdagen 21 januari i Hörsal 7 kl. 09.00–11.00 startar kursen Skriftlig framställning med ett seminarium.

För att få behålla din plats på kursen MÅSTE du registrera dig under tiden 7-13 januari 2020:
Information om registrering, kursplattformen Athena och gruppval

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Delkurs 1–2 (ges av Svefler):

Dk 1: Sociolingvistik och samtalsanalys inkl. Sociolingvistik i skolan
Dk 2: Skriftlig framställning inkl. Skrivande i skolan

 1. HT19 Schema NSN110 grupp 1
 2. HT19 Schema NSN110 grupp 2
 3. HT19 Schema NSN110 grupp 3
 4. HT19 Schema NSN110 grupp 4
 1. VT20 Schema NSN110 grupp 1
 2. VT20 Schema NSN110 grupp 2
 3. VT20 Schema NSN110 grupp 3
 4. VT20 Schema NSN110 grupp 4

Delkurs 3–4 (ges av IKE):

Dk 3: Litteraturvetenskapens grunder
Dk 4: Ungdomslitteratur och ungdomsskildring

 1. HT19 Schema NSN110 grupp 1
 2. HT19 Schema NSN110 grupp 2
 3. HT19 Schema NSN110 grupp 3
 1. VT20 Schema NSN110 grupp 1
 2. VT20 Schema NSN110 grupp 2
 3. VT20 Schema NSN110 grupp 3

Kursplan

Kursplan NSN110, se planarkivet: Svenska I inom ämneslärarprogrammet

Litteratur

Litteratur NSN110 (56 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NSN110 (109 Kb)

Utbildningsgång 

För dig med svenska som första ämne är ISD, Institutionen för språkdidaktik din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning:

Utbildningsgång inriktning 7-9  antagen t.o.m. ht -16
Utbildningsgång inriktning 7-9  antagen fr.o.m ht -18
Utbildningsgång inriktning gy/vux  antagen t.o.m. vt -17
Utbildningsgång inriktning gy/vux  antagen fr.o.m. ht -17