Kurskod: NSN230

Kursen innehåller 4 delkurser. Delkurs 1 ges av Institutionen för kultur och estetik (IKE), delkurs 2–3 ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) och delkurs 4 ges av Institutionen för språkdidaktik (ISD).

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

 

Schema

  1. Ht -19 Schema NSN230 grupp 1
  2. Ht -19 Schema NSN230 grupp 2

 

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Kursplan NSN230, se planarkivet: Svenska II inom ämneslärarprogrammet

 

Litteratur

Litteratur NSN230 (99 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NSN230 (118 Kb)

 

Utbildningsgång 

För dig med svenska som första ämne är ISD, Institutionen för språkdidaktik, din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning. 

Utbildningsgång inriktning 7-9  antagen t.o.m. ht -16
Utbildningsgång inriktning 7-9  antagen fr.o.m ht -18
Utbildningsgång inriktning gy/vux  antagen t.o.m. vt -17
Utbildningsgång inriktning gy/vux  antagen fr.o.m. ht -17