Kurskod: NSN230

Kursen innehåller 4 delkurser. Delkurs 1 ges av Institutionen för kultur och estetik (IKE), delkurs 2–3 ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) och delkurs 4 ges av Institutionen för språkdidaktik (ISD).

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

  1. HT19 Schema NSN230 grupp 1
  2. HT19 Schema NSN230 grupp 2
  1. VT20 Schema NSN230 grupp 1
  2. VT20 Schema NSN230 grupp 2

Kursplan

Kursplan NSN230, se planarkivet: Svenska II inom ämneslärarprogrammet

Litteratur

HT19 Litteratur NSN230 (99 Kb)

HT20 Litteratur NSN230 (206 Kb)

Betygskriterier

HT19 Betygskriterier NSN230 (118 Kb)

VT20 Betygskriterier NSN230 (134 Kb)

Utbildningsgång 

För dig med svenska som första ämne är ISD, Institutionen för språkdidaktik, din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning. 

Utbildningsgång inriktning 7-9  antagen t.o.m. ht -16
Utbildningsgång inriktning 7-9  antagen fr.o.m ht -18
Utbildningsgång inriktning gy/vux  antagen t.o.m. vt -17
Utbildningsgång inriktning gy/vux  antagen fr.o.m. ht -17