Kurskod: NSGY31

Kursen innehåller 4 delkurser. Delkurs 1 och 4 ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) och delkurs 2–3 ges av Institutionen för kultur och estetik (IKE).

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

HT19 Schema NSGY31

VT20 Schema NSGY31

Kursplan

Kursplan NSGY31, se planarkivet: Svenska III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan

Litteratur

Litteratur NSGY31 (90 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NSGY31 (85 Kb)

Utbildningsgång 

För dig med svenska som första ämne är ISD, Institutionen för språkdidaktik är din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning.