• Kurskod: USSV2B
  • Kursen består av fem delkurser. Vi ger delkurs 5: Skriftlig framställning, 6 hp.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Ht -19 Schema USSV2B

Kursplan

Kursplan USSV2B, se planarkivet: Svenska som andraspråk II inom ämneslärarprogrammet

Litteratur

Litteratur USSV2B (86 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier USSV2B (75 Kb)