Grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet

Det finns två inriktningar på grundlärarprogrammet. Den ena har inriktning mot undervisning i åk F–3 och den andra mot åk 4–6.

Skolår F–3

Institutionen för språkdidaktik är ansvarig institution:

Utbildningsgång Grundlärarprogram F–3 – antagen fr.o.m. HT17

Vår kurssida:

Skolår 4–6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik är ansvarig institution:
Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4–6, 240 hp

Våra kurssidor:

Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

Yvonne Carlsson

Yvonne Carlsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.lu.svenska.svefler@su.se

Tfn: 08-16 37 48
Rum: D 609
Besökstid
Tisdag 12.30–13.30
Torsdag 12.30–13.30

Adress

Studievägledare:

Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler