Kurskod: US103G

Kursen består av tre delkurser. Vi ger delkurs 3: Svenska språkets uppbyggnad, 6 hp.

Institutionen för språkdidaktik är helkursansvarig, se:
isd.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundlärarprogram/us103g

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

  1. HT19 Schema US103G grupp 1
  2. HT19 Schema US103G grupp 2
  3. HT19 Schema US103G grupp 3
  4. HT19 Schema US103G grupp 4
  5. HT19 Schema US103G grupp 5
  1. VT20 Schema US103G grupp 1
  2. VT20 Schema US103G grupp 2
  3. VT20 Schema US103G grupp 3
  4. VT20 Schema US103G grupp 4
  5. VT20 Schema US103G grupp 5

Kursplan

Kursplan US103G, se planarkivet: Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1–3, I

Litteratur

Litteratur US103G (139 Kb)


Betygskriterier

Betygskriterier US103G (78 Kb)