• Vi gav kursen för sista gången vt -14.
  • Kurskod: US308A

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

Vt -14 Schema US308A

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se ISD:s kurssida: Svenska i mångfaldens skola III, skolår 5-9, 7-9 och gymnasiet, 30 hp

 

Litteratur

Litteratur US308P_A (73 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier US308A (50 Kb)

 

Delkurser

  1. Nordiska språk, 9 hp (varav 3 hp VFU) (Svefler)
  2. Svenskämnets didaktik, 13,5 hp (varav 7,5 hp VFU) (ISD)
  3. Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp (Littvet.)