• Vi ger kursen för sista gången ht -14.
  • Kurskoder: NSL408, NSL418, NSL428, NSL448 (fr.o.m. ht -13)

Ämne 1

  • Skolår 59, 15 hp. Utan självständigt arbete.
  • Kurskod: NSL408

ELLER

  • Skolår 79, gymnasieskolan, 15 hp. Utan självständigt arbete.
  • Kurskod: NSL418

OCH

  • Skolår 59, 79, gymnasieskolan, 15 hp. Självständigt arbete.
  • Kurskod: NSL428

Ämne 2

  • Skolår 59, 79, gymnasieskolan, 30 hp. Utan självständigt arbete.
  • Kurskod: NSL448: Valbar kurs fr.om. ht 13. Vi ger kursen i samarbete med Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Kursplan

Kursplan NSL448 (169 Kb) (fr.o.m. ht -13)

Kursplan NSL408 (191 Kb)

Kursplan NSL418 (190 Kb)

Kursplan NSL428 (181 Kb)

Litteratur

Litteratur NSL448 (60 Kb)

Litteratur NSL408, NSL418, NSL428 (114 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NSL448 (59 Kb)

Litteratur och betygskriterier NSL428 (53 Kb) (och litteratur för uppsatsdelen).