I kursen behandlas också olika teorier om läs- och skrivsvårigheter. Vidare ger kursen kunskap om språk- och kunskapsutvecklande undervisning i de första skolåren. I kursen granskas också system för bedömning av en- och flerspråkiga elevers språkutveckling, med fokus på den tidiga tal- och skriftspråksutvecklingen. Kursen innehåller VFU om 6 hp.

  • Vi gav kursen för sista gången ht -13.
  • Kurskod: US106A

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Kursplan

Inst. för språkdidaktiks (ISD) webbplats: US106A

Litteratur

Litteratur US106A (65 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier US106A (579 Kb)

Delkurser

Inom parentes den institution som ger delkursen.

  • Svenskan i tvärspråkligt perspektiv, 8 hp (Svefler)
  • Språkutveckling och läs- och skrivinlärning, 9 hp (Svefler)
  • Didaktiska perspektiv på språkutveckling, 13 hp (ISD)