Kursen innehåller studier av utvecklingen av kommunikativ kompetens hos elever – elevers sätt att tala, lyssna, läsa och skriva i olika situationer och olika genrer. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning om 9 hp där studenten undervisar.

  • Vi gav kursen för sista gången vt -14.
  • Kurskod: US216A, US226A

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Kursplan

Inst. för språkdidaktiks (ISD) webbplats:

Litteratur

Litteratur US206P (78 Kb) (gäller för US216A, US226A)

Betygskriterier

Betygskriterier US206P (53 Kb) (gäller för US216A, US226A)

Delkurser

Inom parentes den institution som ger delkursen.

  1. Texter barn möter, 5 hp (Svefler)
  2. Skönlitteratur för barn, 5 hp (Littvet.)
  3. Elevers språkutveckling under mellanåren 7,5 hp (Svefler)
  4. Elevers språkutveckling under mellanåren ur ett didaktiskt perspektiv, 12,5 hp (ISD)