Lärarprogrammet (t.o.m. vt08)

Lärarprogrammet t.o.m. vt -08

Om du har frågor om Lärarprogrammet t.o.m. vt -08, kontakta studentexpeditionen för lärarutbildningen (se orange kontaktruta).

Studentexpedition/studievägledare Lärarutbildning i svenska och svenska som andraspråk

Josefine Berg och Olivia Schlyter

LÄRARUTBILDNING I SVENSKA
Studentexpedition: Josefine Berg

Se respektive kurssida, eller

LÄRARUTBILDNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Studentexpedition: Olivia Schlyter

Se respektive kurssida, eller

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande

Helena Bani-Shoraka

Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube