Lärarutb. Praktiska kurser

Praktisk retorik, 15 hp (VT20, HT20)

Vill du bli en bättre och säkrare talare som fångar dina åhörares intresse? Kursen i praktisk retorik utgår från den klassiska retorikens teori och metod och behandlar retorikens utveckling till modern tid och den retoriska modellens tillämpning på vår tids kommunikation. Du lär dig att tillämpa retoriska begrepp och retorikens synsätt på vardagliga och professionella kommunikationssituationer, och analyserar och framför tal i olika situationer med olika syften och olika mottagare. Du arbetar praktiskt och redovisar ditt arbete i framträdanden, kamratrespons, muntliga diskussioner och i skriftliga inlämningsuppgifter.

Skrivande i yrkeslivet 1, 7,5 hp (VT20, HT20)

Kursen Skrivande i yrkeslivet 1 innehåller skrivuppgifter där genrer från yrkeslivet tränas. Du och dina studiekamrater diskuterar varandras texter vad gäller bl.a. funktion, genre- och mottagaranpassning, disposition, textbindning, stilnivå, språkriktighet och skrivregler. Kursen innehåller därför en orientering om bl.a. språknormer, grammatik och effektiv kommunikation. Kursen är lämplig för alla som behöver skriva i sitt arbete.

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Britt Arvidsson

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk

Dagens schema
Sök program & kurser
Nordkurs sommarkurser. Sök senast 1 mars. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube