Inom kursen studeras texter från modern vardaglig sakprosa (t.ex. recept och
instruktion), offentliga texter (myndighetstexter, vetenskapliga texter) och skönlitteratur.

I kursen ingår en introduktion till grundläggande drag i danskt skriftspråk och vägledning till bland annat webbaserade resurser kring danska språket.

Kurskod: NS117U

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema, litteratur och betygskriterier

Se Danska som grannspråk – läsfärdighet

 

Kursplan

Kursplan NS117U VAL (181 Kb)