VAL

Sociolingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp (VAL)

Kursen omfattar grundläggande teorier och metoder inom sociolingvistik och samtalsanalys samt ger grundläggande kunskaper om det svenska språksamhället. Kursen behandlar inomspråklig variation dels i förhållande till skilda samtalssituationer, dels i förhållande till ålder, kön, etnicitet, regional hemvist och sociala förutsättningar. Tyngdpunkten ligger på talat språk. I kursen ingår en introduktion till språkvetenskap och en orientering om svensk fonologi.

Kurskod: NS153U

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema, litteratur och betygskriterier

Se Svenska I.

 

Kursplan

Ht -18 Kursplan NS153U VAL (231 Kb)

Vt -19 Kursplan NS153U VAL (236 Kb)

 

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Tfn: 08-16 35 28
Telefontider
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstider
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adresser

Sök program & kurser
Mondo
Mitt universitet