VAL

Sociolingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp (VAL)

Kursen omfattar grundläggande teorier och metoder inom sociolingvistik och samtalsanalys samt ger grundläggande kunskaper om det svenska språksamhället. Kursen behandlar inomspråklig variation dels i förhållande till skilda samtalssituationer, dels i förhållande till ålder, kön, etnicitet, regional hemvist och sociala förutsättningar. Tyngdpunkten ligger på talat språk. I kursen ingår en introduktion till språkvetenskap och en orientering om svensk fonologi.

  • Kurskod: NS153U

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema, litteratur och betygskriterier

Se Svenska I.

Kursplan

Kursplan NS153U VAL (231 Kb)

 

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Sök program & kurser
Mondo
Mitt universitet