Grammatiska redskap används för analys av elevers språkbruk. Kursen ger en orientering om det svenska språksamhället och förhållningssätt till olika talspråkliga varieteter och skriftspråkliga normer behandlas.

Kurskod: NS106U

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (42 Kb)

 

Schema och betygskriterier

Se Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola I, skolår F-6.

  

Kursplan

Kursplan NS106U VAL (181 Kb)

 

Litteratur

Litteratur NS106U Svenskan i tvärspråkligt perspektiv (47 Kb)