Lärarutbildning

Fyra studenter i grupparbete. Foto: Viktor Gårdsäter

  Lärarutbildning i svenska

  Om du vill undervisa i svenska kan du läsa till grundlärare eller ämneslärare. Grundlärarprogrammet har två inriktningar: F–3 och 4–6. 

  Lärarutbildning i svenska som andraspråk

  Se Centrum för tvåspråkighets webbplats.

  Lärarutbildningar i svenska som inte går att söka längre

  Studentexpeditioner/kursadministratör Lärarutbildning i svenska och svenska som andraspråk

  Josefine Berg och Olivia Schlyter

  LÄRARUTBILDNING I SVENSKA
  Studentexpedition: Josefine Berg

  Se respektive kurssida, eller

  LÄRARUTBILDNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
  Studentexpedition/studievägledare: Olivia Schlyter

  Se respektive kurssida, eller

  Viktig studieinformation

  Läs detta dokument

  Sök program & kurser
  Dagens schema
  Mondo
  Vill studera - samlad information

  institutionens

  Alla våra utbildningar

  institutionens

  Lediga studieplatser
  aktivera ditt universitetskonto
  Mina studier
  Språkstudion
  Studie- och språkverkstan
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  NÄR
  SU Play
  Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
  Tre utropstecken grönt gult rött

  Har du anmält till SAMIR?

  SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.

  www.facebook.com/svefler