Nordkurs flaggor
 
 

Huvudwebbplats

nordkurs.org

 

Om kurserna i Sverige

Du som kommer från de nordiska länderna och ska studera i Sverige kontaktar:

  • Kurssekreteraren. Se blå kontaktrutan.

 

Svenska studenter

Du som är registrerad student i Sverige och ska studera i övriga Norden kontaktar

  • Kurssekreteraren – om kurserna. Se blå kontaktrutan.
  • Studievägledaren – om tillgodoräknanden m.m.

 

Huvudansvariga för Nordkurs

Arrangör

Nordiska ministerrådet

 

Generalsekreteriat och generalsekreterare

Se nordkurs.org/kontakt.