Ansvariga | Kursen i Stockholm | Informationsbrev | Schema | Kursplan | Litteratur | Betygskriterier

Ansvariga

Upp

Kursen i Stockholm 2020

 • Möte i Zoom för att testa tekniken: tisdagen den 9 juni kl. 19–20. Länk kommer strax innan mötet. Information om Zoom.
 • Kursstart:

  • 13 juli för inläsning av litteratur.

  • 20 juli start schemalagd undervisning i Zoom.

 • Kursslut:

  • 5 augusti

  • 23 augusti är senaste inlämningsdag av examinationsuppgiften.

 • Kurskod: NS112U

 • Kursen ger motsvarande 10 ECTS-poäng.

Övrig information hittar du på nordkurs.org > Sverige

Upp

Informationsbrev

Informationsbrev 1 Nordkurs Sthlm NS112U (27 maj 2020) (240 Kb)

Informationsbrev 2 Nordkurs Sthlm NS112U (18 juni 2020) (149 Kb)

Informationsbrev 3 Nordkurs Sthlm NS112U (1 juli 2020) (172 Kb)

Upp

Schema

Schema NS112U (1 juli 2020) (49 Kb)

Upp

Kursplan

Kursplan NS112U (228 Kb)

Kursens innehåll

Kursen är uppdelad i två delar: svenska språket och svensk litteratur.

 • Den språkvetenskapliga delen behandlar svenskan utifrån både strukturellt och sociolingvistiskt perspektiv, och inom den aktualiseras svenskans grammatik, svensk språkhistoria, svenska dialekter, den moderna svenska språksituationen och svensk
  språkpolitik.
 • Den litterära delen behandlar svensk skönlitteratur främst från 1800-talet till i dag i både litteraturhistoriskt och språkvetenskapligt, stilistiskt perspektiv. Både den  språkvetenskapliga och den litterära delen innehåller jämförelser med andra nordiska länder, men även Stockholm som språklig och litterär miljö tematiseras. Undervisningen förutsätter en grannspråksförståelse av talad och skriven svenska.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska du kunna:

 • diskutera den svenska språksituationen i samtiden och i historien med nordiska jämförelser
 • diskutera drag i svenskan i jämförelse med andra nordiska språk
 • resonera om svensk litteratur i ett litteraturhistoriskt och ett språkvetenskapligt stilistiskt perspektiv.

Upp

Litteratur 

Litteratur NS112U sommar 2020 (229 Kb)

Majoriteten av litteraturen kommer att vara tillgänglig via lärplattformen Athena (du får e-post om det, läs mer i informationsbrev 1).

Upp

Betygskriterier

Betygskriterier för sommar 2020 får du i Athena.

Bronsbyst av Strindberg, fotografi av Sandel, bronsstaty av Bellman.
August Strindberg (bronsbyst i Rotundan, Stockholms stadsbibliotek), Maria Sandel (fotografi), Carl Michael Bellman (bronsstaty på Hasselbacken, Stockholm). Konstnär + foto: Rebin Haydari + Stefan Holm/MostPhotos (Strindberg), Alfred Nyström + Per Berglund/MostPhotos (Bellman). Foto: Anna Kruse & Co, Lars Olsson: Klass i rörelse. Stockholm, 2002 (Maria Sandel). Fotografierna är beskurna.