Kursen i Stockholm 2020

 • Möte i Zoom för att testa tekniken: tisdagen den 9 juni kl. 19–20. Länk kommer strax innan mötet. Information om Zoom.
 • Kursstart:

  • 13 juli för inläsning av litteratur.

  • 21 juli start schemalagd undervisning i Zoom.

 • Kursslut:

  • 5 augusti

  • 23 augusti är senaste inlämningsdag av examinationsuppgiften.

 • Kurskod: NS112U

 • Kursen ger motsvarande 10 ECTS-poäng.

Övrig information hittar du på nordkurs.org > Sverige

Informationsbrev

Informationsbrev 1 Nordkurs Sthlm NS112U (25 maj 2020) (190 Kb)

Schema

Kommer vt -20.

Kursplan

Kursplan NS112U (228 Kb)

Kursens innehåll

Kursen är uppdelad i två delar: svenska språket och svensk litteratur.

 • Den språkvetenskapliga delen behandlar svenskan utifrån både strukturellt och sociolingvistiskt perspektiv, och inom den aktualiseras svenskans grammatik, svensk språkhistoria, svenska dialekter, den moderna svenska språksituationen och svensk
  språkpolitik.
 • Den litterära delen behandlar svensk skönlitteratur främst från 1800-talet till i dag i både litteraturhistoriskt och språkvetenskapligt, stilistiskt perspektiv. Både den  språkvetenskapliga och den litterära delen innehåller jämförelser med andra nordiska länder, men även Stockholm som språklig och litterär miljö tematiseras. Undervisningen förutsätter en grannspråksförståelse av talad och skriven svenska.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska du kunna:

 • diskutera den svenska språksituationen i samtiden och i historien med nordiska jämförelser
 • diskutera drag i svenskan i jämförelse med andra nordiska språk
 • resonera om svensk litteratur i ett litteraturhistoriskt och ett språkvetenskapligt stilistiskt perspektiv.

Litteratur 

Litteratur för sommar 2020 kommer inom kort. Majoriteten av litteraturen kommer att vara tillgänglig via lärplattformen Athena (du får e-post om det, läs mer i informationsbrev 1).

 

Betygskriterier

Betygskriterier för sommar 2020 kommer.

Studenter Södra huset, seminarium, Gamla stan. Foto: Eva Dalin. 2 x Niklas Björling
Foto: Eva Dalin. 2 x Niklas Björling