Studenter Södra huset, seminarium, Gamla stan. Foto: Eva Dalin. 2 x Niklas Björling
Foto: Eva Dalin. 2 x Niklas Björling

 

Kurserna 2020

Sommaren 2020 är det Stockholms universitet (vår institution) som arrangerar Nordkurs i Sverige.

Ansökningsinformation: Nordkurs sommarkurser i Norden

Kursen i Stockholm 2020

Information kommer vt -20.

 • Kursstart:

 • Kursslut:

 • Kurskod: NS112U

 • Kursen ger motsvarande 10 ECTS-poäng.

Övrig information hittar du på nordkurs.org > Sverige

Facebook Nordkurs (sluten grupp).

Facebook Svefler (institutionen).

Informationsbrev

Kommer vt -20.

Schema

Kommer vt -20.

Kursplan

Kursplan för sommar 2020 kommer vt -20.

Kursplan NS112U sommar 2016 (228 Kb)

Kursens innehåll

Kursen är uppdelad i två delar: svenska språket och svensk litteratur.

 • Den språkvetenskapliga delen behandlar svenskan utifrån både strukturellt och sociolingvistiskt perspektiv, och inom den aktualiseras svenskans grammatik, svensk språkhistoria, svenska dialekter, den moderna svenska språksituationen och svensk
  språkpolitik.
 • Den litterära delen behandlar svensk skönlitteratur främst från 1800-talet till i dag i både litteraturhistoriskt och språkvetenskapligt, stilistiskt perspektiv. Både den  språkvetenskapliga och den litterära delen innehåller jämförelser med andra nordiska länder, men även Stockholm som språklig och litterär miljö tematiseras. Undervisningen förutsätter en grannspråksförståelse av talad och skriven svenska.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska du kunna:

 • diskutera den svenska språksituationen i samtiden och i historien med nordiska jämförelser
 • diskutera drag i svenskan i jämförelse med andra nordiska språk
 • resonera om svensk litteratur i ett litteraturhistoriskt och ett språkvetenskapligt stilistiskt perspektiv.

Litteratur 

Litteratur för sommar 2020 kommer vt -20.

Litteratur NS112U (256 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier för sommar 2020 kommer vt -20.

Betygskriterier NS112U (71 Kb)