Det är är därför viktigt att du är beredd att delta i kursen om du blir antagen. Om du inte kan fullfölja kursen, riskerar du att få betala tillbaka delar av eller hela stipendiet.

Kurserna är värda 10 ECTS-poäng och berättigar till studiemedel. Vänd dig till ditt hemuniversitet eller den myndighet som administrerar studiemedel (Sverige: CSN).