Studera utomlands

Svenskt pass Foto: Michael Erhardsson/MostPhotos

Studera utomlands

Att studera en eller två terminer utomlands är en fantastisk möjlighet för dig att prova på en ny akademisk miljö och öka din förståelse för andra länders kultur, språk och samhälle.

Nordliks flaggor

Studera i Norden: Nordliks (Nordplus) ht -19

Byt ut en termins studier i Stockholm mot en termin vid ett annat nordiskt universitet under en eller två terminer! Som student vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har du mycket goda möjligheter att kunna åka på utbyte inom Nordliks, som är Nordiska ministerrådets program för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor.

EU-flagga

Studera i Europa: Erasmus 2018/2019

Byt ut en termins studier i Stockholm mot en termin vid ett annat nordiskt universitet eller res till ett EU-land under en eller två terminer! Som student vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har du mycket goda möjligheter att kunna åka på utbyte inom Nordplus eller Erasmus.

Logotyp Shokolovuniversitetet Moskva

Studera 1 år vid Shokolovuniversitetet i Moskva, Ryssland 2015–2019

Du som är student på grundnivå, ett masterprogram eller är doktorand kan studera ett år vid Sholokhovuniversitetet i Moskva. Det är avgiftsfritt.

Får på Föröarna

Nordkurs sommarkurser i Norden

Studera språk och litteratur i Norge, Sverige, Finland, på Island samt på Färöarna eller Grönland. Kurserna ges oftast i juni–juli (ibland maj och augusti) under ca 3 veckor och arrangeras av de olika universiteten i Norden.

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adresser

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Studievägledare Svenska och Nordiska språk

Lina Lehn. Foto: Pia Nordin

Studievägledare TÖI, utbyteskoordinator

Lina Lehn

E-post:
studievagledare.tolk.svefler@su.se

Tfn: 08-16 29 49
Telefontid: Torsdag kl. 10–11.

Rum: D 524
Besökstid: Tisdag kl. 16–17 samt efter överenskommelse.

Studievägledare TÖI

Handbok för utresande utbytesstudenter

Grupp med glada studenter
www.facebook.com/svefler