Studier i Stockholm för dig som studerar svenska i utlandet

Studenter minglar bland grönska på Campus. Foto: Niklas Björling
  Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

  Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

  Britt Arvidsson

  Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

  Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Helena Bani-Shoraka

  Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

  E-post: helena.bani-shoraka@su.se

  Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Sök utbildning hos Svefler

  Till utbildningskatalogen
  Lediga studieplatser
  Mondo
  Athena
  Mitt universitet

  FB Svefler

  facebook