För närvarande har vår institution avtal med följande universitet:

Stockholms universitet har dock flera bilaterala avtal med olika utomeuropeiska universitet. Om du studerar svenska/nordiska språk vid ett sådant universitet kan du ansöka om studieplats inom avtalet. Mer information får du av den internationella koordinatorn vid ditt hemuniversitet.