Nordplus
 
 
 
  • NORDPLUS är ett nordisk utbildningsprogram anordnat av Nordiska ministerrådet.
  • NORDLIKS ingår i NORDPLUS. (Nätverket för nordisk litteratur, kultur och språk).
  • NORDLYS är ett ämnesövergripande nätverk inom Nordplus).

Nordliks eller Nordlys?

Du som redan studerar svenska/nordiska språk vid ett nordiskt universitet kan söka utbytesplats inom NORDLIKS för en termin. (Det kan eventuellt förlängas till två terminer.)

Du som studerar ett annat ämne vid ett nordiskt universitet och vill komma till Stockholms universitet för att läsa svenska/nordiska språk kan söka utbytesplats inom det centrala nätverket NORDLYS.

Ansökan Nordliks

1. Du söker via kontaktpersonen för NORDLIKS vid ditt hemuniversitet.

2. Kontaktpersonen skickar via e-post en anmälan till utbyteskoordinatorn för NORDLIKS vid vår institution, se kontaktrutan.

Anmälan ska innehålla:

  • ditt namn
  • födelsedatum
  • e-postadress
  • postadress
  • vilken tidsperiod som utbytet avser.

Det är även bra med information om vad du vill läsa under din tid vid vår institution.

Denna anmälan bör du skicka in senast i mars för studier under höstterminer och senast i september för studier under vårterminer.

3. Om allt är OK skickar utbyteskoordinatorn en bekräftelse till kontaktpersonen, och sedan kan kontaktpersonen meddela dig att du kan fylla i stipendieansökan.

4. Utbyteskoordinatorn skickar ett Letter of Acceptance samt mer information om studierna här hos oss via post direkt till dig.

5. Via e-post får du en Registration Form som ska fyllas i och returneras senast 15 maj respektive 15 oktober. På den blanketten kan du söka studentrum; det finns dock ingen garanti för bostad. 

Nordliks

Ansökan Nordlys

Du söker via den internationella koordinatorn vid ditt hemuniversitet.

Information om ansökningsproceduren via Stockholms universitet:
Nordlys.

Mer information

Generell information om utbytesstudier vid Stockholms universitet:
Studera utomlands

Specifika upplysningar som rör dig, kontakta utbyteskoordinatorn, se kontaktrutan.