Programmet för livslångt lärande

Genvägar inom denna sida: Intresseanmälan | Så här söker du | Lång förberedelsetid | Universitet utomlands vi har avtal med | Sök stipendium Civis Erasmus+

Intresseanmälan

Sista dag för intresseanmälan för studier under läsåret 2021/2022 är den 15 mars 2021.

Så här söker du

  1. Tala med utbyteskoordinatorn om dina planer och önskemål.
  2. Ta kontakt med det universitet (som vi har avtal med) och den institution där du vill läsa för att diskutera kursval och försäkra dig om att du kan läsa det du vill.
  3. Lämna in din intresseanmälan till utbyteskoordinatorn: Spara formuläret på din hårddisk, öppna filen, fyll i på skärmen, skriv ut, skriv under.
    Intresseanmälan Erasmus/Nordliks (178 Kb)

Lång förberedelsetid

Räkna med att en sådan här studievistelse kräver lång förberedelsetid.

Universitet utomlands vi har avtal med

Universitet utomlands vi har avtal med

Sök stipendium Civis Erasmus+ senast 27 september

Civis - European Civic University Alliance är en allians inom Erasmus+. Alla studenter som blir antagna till ett partneruniversitet inom Civis kan ansöka om ett stipendium. Sök senast 27 september.

Utlysning Civis Erasmus+