Programmet för livslångt lärande

Genvägar inom denna sida: Intresseanmälan | Så här söker du | Lång förberedelsetid | Universitet utomlands vi har avtal med | Sök stipendium Civis Erasmus+

Intresseanmälan

Sista dag för intresseanmälan för studier under läsåret 2021/2022 är den 15 mars 2021.

Så här söker du

  1. Tala med utbyteskoordinatorn om dina planer och önskemål.
  2. Ta kontakt med det universitet (som vi har avtal med) och den institution där du vill läsa för att diskutera kursval och försäkra dig om att du kan läsa det du vill.
  3. Lämna in din intresseanmälan till utbyteskoordinatorn: Spara formuläret på din hårddisk, öppna filen, fyll i på skärmen, skriv ut, skriv under.
    Intresseanmälan Erasmus/Nordliks (178 Kb)

Lång förberedelsetid

Hör gärna av dig till utbyteskoordinatorn ett par månader innan intresseanmälan stänger, då en sådan här studievistelse kräver lång förberedelsetid.

Universitet utomlands vi har avtal med

Universitet utomlands vi har avtal med

Sök stipendium Civis Erasmus+ inför HT21 eller VT22

Civis – European Civic University Alliance är en allians inom Erasmus+. Alla studenter som blir antagna till ett partneruniversitet inom Civis kan ansöka om ett stipendium.

Utbytesperiod  

Ansökningsperiod 

HT21 eller läsåret 2021/22            1–31 mars 2021             
VT22 1 mars–6 sep. 2021 


Utlysning Civis Erasmus+