Studera i Norden och Europa

Studera i Norden och Europa

Det finns goda möjligheter att förlägga delar av studierna till något annat europeiskt land. Institutionen samarbetar med ett stort antal universitet i Europa med institutioner där nordiska språk/svenska finns representerat.

Logotyp Nordliks

Studera i Norden och Baltikum via Nordliks (Nordplus). Sök senast 15/3 eller 15/9

Det finns möjlighet att byta en termins studier i Stockholm mot en termin vid ett annat nordiskt eller baltiskt universitet. Som student vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har du mycket goda möjligheter att kunna åka på utbyte inom NORDLIKS, som är Nordiska ministerrådets program för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor.

EU-flagga

Studera i Europa: Erasmus+. Sök senast 15/3

Byt ut en termins studier i Stockholm mot en termin vid ett annat nordiskt universitet eller res till ett EU-land under en eller två terminer. Som student vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har du mycket goda möjligheter att kunna åka på utbyte inom Nordplus eller Erasmus+.

Lydia Lundgren. Foto: privat

Lydia Lundgren

Utbyteskoordinator

E-post: exchange.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Utbyteskoordinator

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube