Studier i Stockholm för dig som studerar svenska i utlandet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. Studera utomlands
  7. Studier i Stockholm för dig som studerar svenska i utlandet

Studier i Stockholm för dig som studerar svenska i utlandet

Du som läser svenska/nordiska språk vid ett utländskt universitet är välkommen att studera en eller två terminer som utbytesstudent hos oss.

Studera inom utbytesavtal

Bilateralt avtal
Du som studerar vid något universitet som har ett bilateralt avtal med Stockholms universitet kan ansöka om utbytesplats inom avtalet.
Bilateralt avtal

Erasmus
Du som studerar vid ett europeiskt universitet som har gällande utbytesavtal med vår institution kan söka utbytesplats för en eller två terminer.
Erasmus

Nordplus
Du som studerar vid ett nordiskt universitet och vill läsa svenska/nordiska språk hos oss kan söka utbytesplats: inom NORDLIKS om du redan läser svenska/nordiska språk, eller inom NORDLYS om du läser ett annat ämne.
Nordplus

Studera utanför utbytesavtal

Du som redan har avlagt en utländsk grundexamen med svenska/nordiska språk som huvudämne är välkommen att söka till våra masterprogram.

Du som inte uppfyller kravet för masterprogrammet kan söka till någon följande kurser

Du söker via det nationella antagningssystemet antagning.se. Via kurssidorna ovan finns länk.

Swedish for International Students

Du som är gäst- eller utbytesstudent, eller gästforskare på annan institution vid Stockholms universitet och vill studera svenska kan läsa Swedish for International Students.

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Sommartider 4 juni–26 augusti

Sommartider Britt Arvidsson 2018 (43 Kb)

Ordinarie tider

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

institutionens

Lediga studieplatser
Mondo
Mina studier

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler