Våra utbildningar

  Astrid Söderbergh Widding

  Studenthälsning från rektor Astrid Söderbergh Widding

  Jag är oerhört imponerad över hur flexibla ni studenter har varit, hur ni har anpassat er till de helt nya förutsättningarna för era studier, och vilket tålamod ni har haft till exempel när tekniken har strulat.

  Alla våra utbildningar

  För att hitta en utbildning hos oss som passar dig, kan du:

  • se vår alfabetiska lista Alla våra utbildningar A–Ö
  • eller gå direkt till program eller kurser (se nedan). På respektive kurssida finns länk till utbildningskatalogen, där du anmäler dig till utbildningen. Du kan även anmäla dig direkt på antagning.se (öppnas i nytt fönster).

  Svenska som andraspråk: Svenska som andraspråk/utbildning

  Tolkning/översättning: Tolk- och översättarinstitutet/utbildning

  Tvåspråkighet: Centrum för tvåspråkighetsforskning/utbildning

  Utbildningskatalogen: Utbildningskatalogen/Institutionen för svenska och flerspråkighet (öppnas i nytt fönster)

  Kurser

  Grundnivå (GN)

  På grundnivå kan du läsa kurser på nivå I, nivå II, nivå III, kandidatkurser och fristående kurser:

  Avancerad nivå (AN)

  På avancerad nivå kan du läsa magisterkurser och fristående kurser som kan ingå i kandidatexamen:

  Läs allt om våra ämnen i och sök!

  Länkarna leder till utbildningskatalogen och visar program och kurser på hela universitetet, inte bara våra på vår institution.

  Läs allt om ämnet och sök!

  Svenska

  Läs allt om ämnet och sök!

  Svenska som andraspråk

  Läs allt om ämnet och sök!

  Svenska som främmande språk

  Läs allt om ämnet och sök!

  Nordiska språk

  Läs allt om ämnet och sök!

  Tolkning inom Översättningsvetenskap

  Läs allt om ämnet och sök!

  Tvåspråkighet

  Läs allt om ämnet och sök!

  Översättningsvetenskap

  Kontakt

  Telefonnummer och telefon- och besökstider, se:

  Studentexpeditioner
  Studentexpeditioner

  Studievägledare
  Studievägledare

  Studierektorer
  Studierektorer

  Besöksadress
  Universitetsvägen 10 D
  Hus D, plan 3–6
  Södra huset
  Frescati

  Postadress
  Institutionen för svenska och flerspråkighet
  [Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
  Stockholms universitet
  106 91 STOCKHOLM

  Information om corona
  Dagens schema
  Sök program & kurser
  Alla våra utbildningar
   Nordkurs sommarkurser. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
  Lediga studieplatser
  Athena
  Mondo
  Mitt universitet
  Digitala språkcaféer. Foto på kaffekopp med mjölkplums: Elin Wennemyr MostPhotos
  Språkstudion
  Studie- och språkverkstan
  Texten biblioteket på blå bakgrund
  SU Play
  Uppsats och mall
  Datbaser, föreningar och nätverk
  Vill studera - samlad information
  aktivera ditt universitetskonto
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  NÄR
  Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
  Har du idéer och förslag på miljöarbete?
  Kris och stöd

  SU profilprodukter webbshop

  Webbshop med SU:s profilprodukter

  FB Svefler

  facebook
  youtube