Utbildning

Ylva Sandberg. Konferenstolk i EU-parlamentet
  Varningstriangel med utropstecken

  Ursäkta röran! Vi gör om utbildningssidorna

  Under hösten/vintern flyttar vi över majoriteten av våra kurs- och programsidor till Stockholms universitets utbildningskatalog, med en layout och funktionalitet som på universitets centrala utbildningssajt. Utbildning SU

  Detta innebär att vissa sidor kommer att leda till utbildningskatalogen, vissa sidor kommer att vara kvar på vår sajt innan allt är klart.

  Vi ber om överseende med om länkar tillfälligt inte fungerar under tiden, och eventuella andra problem.

  Svenska är så mycket mer än svenska

  Det finns många skäl att läsa svenska och därför erbjuder vi många olika slags kurser på olika nivåer inom områdena svenska, svenska som andraspråk och nordiska språk. Vi ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vi ger även behörighetsgivande kurser i svenska som främmande språk.

  Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

  Studentrådet SISOFS – nästa möte 10/12

  Välkommen till en studentrådsträff för dig student som är intresserad av att bli medlem i studentrådet SISOFS. Under träffen kommer studiebevakare vid humanistiska fakulteten, Jessika Rogeland, presentera studentinflytandet och svara på frågor. Vi kommer även utse en styrelse och representanter till institutionsstyrelsen, humanistiska fakultetsrådet och nätverket. Du behöver anmäla dig till träffen.

  Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

  Årets lärare 2019: Helena Bani-Shoraka

  Helena Bani-Shoraka är framröstad till Årets lärare 2019 vid Stockholms universitetet för sin pedagogiska skicklighet. Hon uppskattas av studenterna för sin förmåga att tydliggöra vad som förväntas av dem och hur kursinnehållet är relevant med hjälp av ett välplanerat och tydligt upplägg på undervisningen. Helena Bani-Shoraka är universitetslektor vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Ung kille som hoppar av glädje. Foto: Dan Kosmayer/MostPhotos

  Antagna och reserver

  Här finns information om första och andra antagningen samt vad du ska göra om du är reserv hos Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Ladok

  Registrering och reservupprop

  Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.

  Hur gör man då, när man ska börja plugga?

  Fem ansikten på studenter

  Vad behöver man tänka på när man ska börja plugga – eller fortsätta? Hur söker man, när får man veta om man är antagen, finns det reservplatser, finns det datorplatser på universitetet, vad är studentkonto, kan man få hjälp om man har dyslexi, hur söker man efter litteratur hos biblioteket ... osv.???

  Två studenter sitter i fåtöljer och pluggar. Foto: Niklas Björling

  Studieinformation

  Här hittar du information som rör studier hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet, oavsett om du precis har börjat studera hos oss, eller om du har läst flera terminer.

  Modell över molekyler/nätverk

  Externa databaser, föreningar & nätverk

  Här har vi samlat länkar till intressanta webbplatser som har med språk att göra på olika sätt, och som ofta är kopplade till vår verksamhet här på Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

  Har du frågor om det svenska språket? Litteraturtips

  Här samlar vi tips på litteratur för dig som vill läsa språkvetenskaplig litteratur inför fördjupningsuppgifter, föredrag, självständiga arbeten eller av rent intresse – oavsett om du är student på universitetet, elev på grund- eller gymnasieskolan eller allmänt intresserad. De böcker och artiklar vi nämner kan ibland kräva uppmärksam läsning och är inte alltid så lätta, men inte omöjliga, att ta sig igenom.

  31 aug kalenderblad

  Terminstider

  Läsåret är indelat i två terminer som i sin tur är indelade i fyra perioder A–D. Höstterminen sträcker sig från slutet av augusti/början av september till mitten av januari, och vårterminen från mitten av januari till början av juni.