Forskning

Glaciärer över hela världen smälter idag på grund av den globala uppvärmningen och glaciärer i Arktis påverkas mycket kraftigt av den uppvärmningen. På Tarfala forskningsstation följer vi glaciärernas förändringar.

Vi mäter Storglaciärens massbalans, världens längsta mätserie!

Replag på Storglaciären, Tarfala. Fotograf Per Holmlund.
Replag navigerar mellan glaciärsprickor på Storglaciären, Tarfala. Fotograf Per Holmlund.

Utbredningen av svenska glaciärer dokumenterades för första gången systematiskt åren just före 1910. De första mätningarna av Storglaciärens massbalans gjordes under våren 1946 och sedan dess har man varje år mätt både hur mycket snö som ackumuleras på Storglaciären under vintern och hur mycket snö och is som smälter bort under sommaren (ablationen). Denna mätserie är världens längsta i sitt slag och utgör ett betydelsefullt underlag för internationella vetenskapliga glaciologiska och klimatologiska studier.

Inom ramen för forsknings- och monitoringprogrammet i Tarfala mäts idag massbalans på fyra glaciärer. På 20 glaciärer övervakas också frontpositionerna. Även övervakning av hydrologi, fjällmeteorologi och permafrost görs.

Ta del av forskningsresultat genom vetenskapliga publikationer och dataserier med mera på vår engelska webplats nedan.

Our research at Tarfala

 

Kontakt

Föreståndare vid Tarfala forskningsstation
Ställföreträdande föreståndare vid Tarfala forskningsstation
På denna sida