Tarfala forskningsstationens dag

Workshop

Datum: fredag 18 november 2022

Tid: 09.30 – 18.00

Plats: De Geersalen, Geovetenskapens dag, Stockholms universitet, Frescati och via zoom

Den 18 november 2022 anordnas en workshop för alla intresserade av att arbeta vid Tarfala forskningsstation.

Tarfala forskningsstationens dag

Tarfala forskningsstationens dag ska bli en årligt återkommande workshop där vi utbyter idéer, delar med oss ​​av våra erfarenheter, hittar ny inspiration och diskuterar möjligheter till fältarbete vid stationen och i dess omgivningar. 

Nytt TRS masterstipendium

Under workshopen kommer det nya TRS studiebidraget att presenteras. Bidraget kommer att vara tillgängligt för masterstudenter och syftet är att täcka kostnader för fältarbete vid TRS för en masteruppsats. Bidraget på 20 000 SEK kommer att tilldelas en student per år, med start 2023. Stipendiet kan täcka resor till och från TRS, boende på TRS och eventuella ytterligare kostnader för fältarbete. Alla masterstudenter är berättigade att söka, oavsett forskningsämne, eller hemuniversitet.

Vi välkomnar alla som är intresserade av att göra fältarbete i område!

Program Tarfala Research Station Day Nov 18 2022 (264 Kb)

Registrera dig här.